Talep Yönetim Sistemi

Kurum içi tüm departman ve personel/lerin ürün-hizmet taleplerini merkezi sistem üzerinden yönetin.

Kurumiçi oluşan tüm talepleri online talep formları ile tek merkezde toplayın. Kurguladığınız onay süreçlerinin sonunda ekibinizin talepleri ilgili depo sorumlusuna iletilsin. Deponuzda yer almayan ürünleri bir bakışta tespit edin ve depo sorumlusu tarafından bildirilen ihtiyaç kalemlerini kolayca satın alma aktivitesine çevirin.

Z

Talep Formları

Kurum içi birimlerde oluşan tüm ürün-hizmet taleplerini online talep formları ile tek merkezde toplayın.

Z

Onay Süreçleri

Kurguladığınız onay süreçlerinin sonunda ekibinizin talepleri ilgili depo sorumlusuna iletilsin.

Z

Depo Teslimatı

Onay süreçlerinin ardından depoya düşen talep, personelin ihtiyacı olan malzemeyi ilgili depodan teslim almasıyla sonlanır.

Z

Departman Tanımları

Kurumunuza ait tüm birim veya departmanlar en alt kırılımlarına kadar detaylı bir şekilde sisteme tanımlanabilir.

Z

Detaylı Yetkilendirme

Kullanıcı sorumluluklarını belirleyin, uçtan uca aşamalı yetkilendirme ile ekip üzerinde denetiminizi artırın.

Z

Çok Katmanlı Hiyerarşi

İş ve onay akışınızı tasarlayın, kullanıcı sorumluluklarını belirleyin ve süreçler üzerinde denetiminizi artırın.

Z

Raporlama

Detaylı raporlamalar sayesinde kurum içi talep faaliyetlerinizi ürün, personel ve genel maliyet bazında etkin ve şeffaf bir şekilde yönetebilirsiniz.

Z

İşlem Hareketleri

Tüm süreçler, ürünler ve işlemler özelinde kaydı tutulan ayrıntılı log yapısı sayesinde satın alma faaliyetlerinizi ürün, personel ve genel maliyet bazında şeffaf bir şekilde yönetebilirsiniz.

İşletmenizde tüm süreçleri basitleştirmeye hazır mısınız?

Satın almayı işletmenizdeki en zaman alıcı ve maliyetli süreç olmaktan çıkarıp, en verimli ve en basit süreçlerden birine dönüştürün.

Her alanda mutlak tasarruf sağlayın

Daha fazla tedarikçi katılımı sağlayın

Daha fazla hız, avantaj ve verimlilik

Tarafların iş memnuniyetini artırın

Daha bilinçli satın alma kararları alın

U

Daha fazla şeffaflık ve denetim