Çoklu Depo, Stok ve Kategori Yönetimi

Her zaman optimum stok seviyeleri

Ayrıntılı log yapısı ve pratik raporlamalar sayesinde satın alma faaliyetlerinizi ürün, hizmet, depo, stok, personel ve genel maliyet bazında etkin ve şeffaf bir şekilde yönetebilirsiniz.

Nakit akışını iyileştirin

Konuma ve kategoriye göre envanter kullanılabilirliğine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler, şirketlerin stoklarını optimize etmesine ve envanterle ilgili gereksiz maliyetleri azaltmasına yardımcı olur.

Sezgisel kontrol panelleri

Envanter durum raporları

Depolar arası iletişim ve merkezi yönetim

Tüm depolardaki envanteri merkezi bir sistem üzerinden yöneterek çalışanınızın satın alma isteklerini verimli bir şekilde yerine getirin.

Çoklu depo yönetimi

Taleplerin zamanında karşılanması

Z

Varyantlı Ürün Kayıtları

Z

Kategori Yönetimi

Z

Ürün Listeleme ve Stok Durumu

Z

Kritik Stok Uyarısı

Z

Depolar Arası Transfer

Z

Ayrıntılı Süreç Logları

Z

Çoklu Lokasyon Tanımları

Z

Uçtan Uca Raporlama

İşletmenizde tüm süreçleri basitleştirmeye hazır mısınız?

Satın almayı işletmenizdeki en zaman alıcı ve maliyetli süreç olmaktan çıkarıp, en verimli ve en basit süreçlerden birine dönüştürün.

Her alanda mutlak tasarruf sağlayın

Daha fazla tedarikçi katılımı sağlayın

Daha fazla hız, avantaj ve verimlilik

Tarafların iş memnuniyetini artırın

Daha bilinçli satın alma kararları alın

U

Daha fazla şeffaflık ve denetim